สีพันดอน ประเทศลาว


 สีพันดอน
แม่น้ำโขงหรือแม่น้ำของในภาษาเรียกของพี่น้องชาวลาว เป็นแม่น้ำที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ไหลหล่อเลี้ยงผู้คนและสร้างธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งก่อเกิดอารยะธรรม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังสืบทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า..จนถึงปัจจุบัน

แม่น้ำโขงบางส่วนมีช่วงที่กว้างที่สุดถึง 12 กิโลเมตร กลางแม่น้ำเต็มไปด้วยเกาะและแก่งหินขนาดต่างๆ มากถึง 4000 เกาะ คำว่าเกาะคนลาวจะเรียกว่า ดอน จึงเป็นที่มาของชื่อ สี่พันดอน หรือ ศรีพันดอน

สี่พันดอน อยู่ตอนใต้สุดของลาวก่อนที่แม่น้ำโขงจะไหลเข้าสู่เขตประเทศกัมพูชา ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหาปลาเป็นอาชีพหลักซึ่งทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เครื่องมือในการจับปลาก็ยังคงใช้แบบดั้งเดิม มีเพียงเรือหางยาวและเครื่องมือจับปลาอย่าง แห เบ็ด อวนเท่านั้น จึงยังคงมีปลาต่างๆ อุดมสมบูรณ์อยู่มาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *