โรงแรม ที่พัก แนะนำ สีพันดร ลาว

  ลา ฟอลี ลอดจ์ (La Folie Lodge) เดอะริเวอร์รีสอร์ท (The River Resort) อินทิรา จำปาสัก (Inthira Champasak) โรงแรมจำปา เรสซิเดนซ์ (Champa Residence Hotel) วงประเสริฐเกสเฮาส์ (Vongpaseud Guesthouse) อนุชาเกสท์เฮาส์ (Anouxa Guesthouse) แสงอรุณ เกสต์เฮ้าส์ (Seng Ahloune…

สีพันดอน ประเทศลาว

 สีพันดอน แม่น้ำโขงหรือแม่น้ำของในภาษาเรียกของพี่น้องชาวลาว เป็นแม่น้ำที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ไหลหล่อเลี้ยงผู้คนและสร้างธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งก่อเกิดอารยะธรรม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังสืบทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า..จนถึงปัจจุบัน แม่น้ำโขงบางส่วนมีช่วงที่กว้างที่สุดถึง 12 กิโลเมตร กลางแม่น้ำเต็มไปด้วยเกาะและแก่งหินขนาดต่างๆ มากถึง 4000 เกาะ คำว่าเกาะคนลาวจะเรียกว่า ดอน จึงเป็นที่มาของชื่อ สี่พันดอน หรือ ศรีพันดอน สี่พันดอน อยู่ตอนใต้สุดของลาวก่อนที่แม่น้ำโขงจะไหลเข้าสู่เขตประเทศกัมพูชา ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหาปลาเป็นอาชีพหลักซึ่งทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เครื่องมือในการจับปลาก็ยังคงใช้แบบดั้งเดิม มีเพียงเรือหางยาวและเครื่องมือจับปลาอย่าง แห เบ็ด อวนเท่านั้น จึงยังคงมีปลาต่างๆ อุดมสมบูรณ์อยู่มาก